I ejendommen er der for tiden 2 viceværter.

De har følgende arbejdsbeskrivelse:

 

Opgaver:

                 - rekvisition af og kontakt til håndværkere

                 - service på vaskemaskinen

                 - små reparationer og småanskaffelser

                 - fejning af gård, gade og kælderrum

                 - snerydning og evt. saltning

                 - årlig aflæsning af vand, el og varme for ejerforeningen

                 - udskiftning af el-pærer samt af batterier i brandalarmer

                 - opbevaring og udlevering af nøgler til stort loftsrum og skuffer/skabe i værksted

                 - føre en liste over håndværkere, der er Ejerforeningens kontakter

                 - planlægge, organisere og lede den halvårlige arbejdsdag

                 - ajourføre denne arbejdsbeskrivelse sammen med formanden

 

 

 Derudover er der 2 trappevaskere som 1-2 gange om måneden vasker trapper. Der laves opslag et par dage før så man kan tage måtter ind.